Visszaélés-bejelentés

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre, vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. 

Bejelentés megtételére rendelkezésre álló lehetőségek

  A bejelentő a bejelentést:

 • írásban, vagy
 • szóban teheti meg.

Az írásban tett bejelentéseket az alábbi címek egyikére szükséges megküldeni:

A szóbeli bejelentés megtehető:

 • az alábbi telefonszámon: 62/554-054/104.
 • Személyes megjelenés esetén a bejelentések fogadása a Társaság Titkárságán történik, munkanapokon 8:00-16:00 között

A Belső visszaélés-bejelentés vizsgálatára és az eljárásra  vonatkozó rendelkezéseket a Társaság a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélés-bejelentével kapcsolatos szabályokról szóló Szabályzata tartalmazza, összhangban a 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseivel.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentők lehetséges személye:

 1. a) a Társaság által foglalkoztatott
 2. b) az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 3. c) a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 4. d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
 5. e) a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 6. f) a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 7. g) a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 8. h) a Társasággal a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 9. i) az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt.