Projektek

EFOP-1.1.6-17 PROJEKT ZÁRÁSA

2019. június 18.

A Szegedi SZEFO zrt. 63 917 482 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című Széchenyi 2020 pályázati kiírás keretében.

SZÉCHENYI 2020

Társaságunk 2017.május 5.-én kezdte meg a projekt előkészítési szakaszát. Szakmai tervben és a felhívásban leírtaknak megfelelően: a projekt keretében felmérésre kerültek a tranzitfoglalkoztatásban vagy tartós foglalkoztatásban lévő célcsoporttagok 267 fő. Az előkészítés időszakában a képzések engedélyeztetéséhez szükséges képzési programok kidolgozását valamint a szakmára felkészítő képzések szakmai program követelményeit saját teljesítésben 5 fő munkatársunkkal készítettük el. A képzések elméleti és gyakorlati oktatóanyagának összeállítását ugyancsak a projekt előkészítés időszakában kezdtük el. 2017. szeptember 1-jén indult el a megvalósítási szakasz.

 

A projekt sikeres lebonyolítására projektmenedzsmentet állítottunk fel, amelynek tagjai: projektmenedzser, pénzügyi vezető. Szakmai megvalósítók: szakmai vezető, képzési koordinátor, asszisztensek és mentorok a képzésekről tájékoztatót tartottak a tervezett képzési helyszíneken. A tájékoztatókon kezdtük meg a mentorálási tevékenységet a szakmai vezető folyamatos koordinációja, irányítása mellett. A résztvevők számára folyamatos mentorálási tevékenységet végeztünk melynek célja a képzésben tartás, bátorítás, támogatás, önbizalom erősítése, biztatás, konfliktuskezelés, a probléma megoldás és a képzés sikeres teljesítése, valamint a célcsoporttagok felkészítése arra, hogy sikeresen kilépjenek, elhelyezkedjenek a nyílt munkaerő-piacon, és ott beilleszkedjenek az új munkakörnyezetbe.

 

Társaságunk a projektbe 200 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló bevonását vállalta, ugyanakkor a projekt fizikai befejezéséig 240 fő került bevonásra, ebből 228 fő végzett sikeresen és kapott Tanúsítványt, 12 fő lépett ki a projektből.

 

A Támogatói Okiratban és a felhívásban leírtaknak megfelelően a projekt keretében 9 fő helyezkedett el a nyílt munkaerőpiacon a projekt fizikai befejezésének napjáig 2019.04.30.-ig.

EFOP 1.1.6-17-2017-00006 - Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért

2019. február 19.

Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen” működő Részvénytársaság, felnőttképző intézményként (felnőttképzési tevékenység végzését engedélyező hatóság nyilvántartásában szereplő nyilvántartásba vételi száma: E-001255/2015)

EFOP 1.1.6-17-2017-00006

 

„Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért”

 

Az EFOP 1.1.6-17-2017-00006  „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című projekt keretében a kormányzat célja olyan programok indítása volt, melyek a megváltozott munkaképességű személyek integrációját segítik elő a nyílt munkaerő-piacon.

A  megvalósuló EFOP-1.1.6-17-2017-00006 kódszámú „Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért” című projekt keretében egyéni kompetencia felmérés alapján készült képzési- és fejlesztési terv mentén megvalósult egyéb szakmára felkészítő képzések és tréningek valamint foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy elősegítsük a nyílt munkaerő-piacra kilépésüket.

 

A program megvalósítási szakasza 2017. szeptember 1.-én kezdődött,  a projektidőszak alatt 240 fő került bevonásra.

A projekt célcsoportjába lakóhelytől függetlenül azok a megváltozott munkaképességű személyek tartoznak, akik a Szegedi SZEFO Zrt.-nél munkaviszonyban állnak, érvényes komplex minősítéssel rendelkeznek:

  • B1, C1 minősítési kategóriába tartoznak (tranzit foglalkoztatottak),
  • B2, C2 minősítési kategóriába tartoznak (tartós foglalkoztatottak).

A projektbe történő belépést követően minden résztvevő esetében egyéni kompetencia felmérés készült, mely alapján megtörtént a fejlesztendő területek meghatározása, a pálya- és karrierkép kialakítása. Szükség esetén kiegészítő szolgáltatásként foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadást is igénybe vehettek a pontosabb képzési irányok meghatározása érdekében.
A bevonási folyamat végén készül el a tapasztalatokat összegző Egyéni képzési- és fejlesztési terv melléklete, mely tartalmazza az egyén sikeres munkaerő-piaci integrációját elősegítő képzéseket és szolgáltatásokat, melyek igénybe vételére a projektben lehetősége nyílt a programrésztvevőnek. Mindezek alapján a személyre szóló rehabilitációs tervek is aktualizálásra kerültek.

A projekt keretében megvalósult képzéseinket három nagy csoportba sorolhatjuk:

  • digitális kompetenciákat fejlesztő képzések,
  • egyéb szakmára felkészítő szakmai képzések,
  • a munkaerő-piaci integrációt elősegítő, készség- és képességfejlesztő tréningek.

 A projektidőszak alatt 240 fő került bevonásra 54 képzési csoportban, 228 fő végezte el sikeresen a képzést és kapott Tanúsítványt.

  • „D” körös és egyéb képzésben, amelyek munkaerő-piaci integrációt elősegítő, készség- és képességfejlesztő tréningek 168 fő vett részt, és 165 fő végezte el sikeresen a képzéseket és kapott Tanúsítványt.
  • Digitális kompetenciákat fejlesztő képzésekben 16 fő vett részt és 15 fő végzett sikeresen és kapott Tanúsítványt.
  • Egyéb szakmára felkésztő képzésbe 56 fő lett bevonva 48 fő tett sikeresen szakmai záró vizsgát, kapott Tanúsítványt.
 Képzés megnevezéseTextiltermék összeállító
OKJ azonosító21 542 02
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/A001
Nyilvántartásba vétel időpontja:2015.június 12.
Elméleti/gyakorlati órák száma72 óra elmélet/168 óra gyakorlat+ 40 óra felnőttképzést kiegészítő tevékenység
IsmertetésA képzés célja, olyan szakemberek képzése, aki képes a munkája során műszaki dokumentáció alapján kiszabott ruházati termékek alkatrészeinek összeállítására és befejező műveleteinek elvégzésére
Képzés megnevezéseFérfi szabó
OKJ azonosító34 542 04
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/A002
Nyilvántartásba vétel időpontja:2015.június 12.
Elméleti/gyakorlati órák száma288 óra elmélet/ 672 óra gyakorlat
IsmertetésA képzés célja, olyan szakemberek képzése, aki képes a munkája során műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes férfi ruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása
Képzés megnevezéseNői szabó
OKJ azonosító34 542 06
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/A003
Nyilvántartásba vétel időpontja:2015.június 12.
Elméleti/gyakorlati órák száma288 óra elmélet/ 672 óra gyakorlat
IsmertetésA képzés célja, olyan szakemberek képzése, aki képes a munkája során műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes női ruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása.

 

A projekt kiemelt célja a képzésekbe bevont személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezésének elősegítése, melynek érdekében széles körű munkaadói kapcsolatok kialakítására, és a célcsoporttagok egyéni igényeinek megfelelő állások feltárására törekszünk, az elhelyezkedést támogató szolgáltatások biztosítása mellett.

Projektazonosító: EFOP-1.1.6-17-2017-00006

2018. március 29. 

A Szegedi SZEFO zrt. 63 917 482 Ft visszanem térítendő támogatást nyert el az Emberi Erőforrás Fejlesztési OperatívProgram keretén belül „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos ésegyéni foglalkoztatásának elősegítése” című Széchenyi 2020 pályázati kiíráskeretében.

Projektazonosító:EFOP-1.1.6-17-2017-00006

 

A projekt neve: Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért.

 

A projekt rövid bemutatása:

A projekt elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek nyíltmunkaerőpiaci integrációjának elősegítése, a tranzitfoglalkoztatásban lévőszemélyek nyílt munkaerőpiacra történő integráció feltételeinek javítása,ezáltal pedig a célcsoport foglalkoztatási szintjének növekedésének elérése.

Továbbicél, hogy az eddig tartósan inaktív, valamint a tartós foglalkoztatásban lévőB2, C2 komplex minősítéssel rendelkező, megváltozott munkaképességű személyekolyan egyéni fejlesztésben, kompetenciafejlesztésben, képzésben, átképzésben,munkatapasztalat- szerzésben részesüljenek, hogy alkalmassá váljanak azértékteremtő, önálló munkavégzésre az őt fejlesztésbe vonó akkreditáltfoglalkoztatónál.

 

A projekt célja:

Aprojekt megvalósításával Társaságunk célja a megváltozott munkaképességűmunkavállalók foglalkoztatásának megőrzése, ennek pedig legmegfelelőbb eszközeegy magasabb szintű munkavégzés általi integrálása a munkaerő piac elvárásokkalszinkronban. További célunk a pályázat megvalósításával, hogy elősegítsük acélcsoport sikeres rehabilitációját és munkaerőpiaci integrációját, ezáltalnöveljük a munkaerő-piaci esélyeiket és személyes kompetenciáikat.

 

A projekt célcsoportja:

Társaságunka projektbe 200 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót kíván bevonni. Aprojekt keretein belül a megváltozott munkaképességű munkavállalók képzésesaját környezetben, ismerős oktatók, munkatársak között történik.

 

A projekt kezdete: 2017.09.01.

A projekt tervezett fizikaibefejezése: 2018.11.30.

Elnyert támogatási összeg: 63.917.482,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

 

(6724 Szeged, Tavasz utca 2. sz.)

 

Melléklet:

Támogatási szerződés EFOP-1.1.6-17-2017-00006
Projekt tájékoztató tábla EFOP
Adatvédelmi tájékoztató
 

Projektazonosító: GOP-3.5.1-15/A-2015-0003

2016. február 01.

PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ

 

Kedvezményezett neve: SZEGEDI SZEFO FONALFELDOLGOZÓ „ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ” RT.

A projekt címe: „Eszközbeszerzés és információs technológia fejlesztése a SZEFO Zrt-nél”

A szerződött támogatás összege: 144.591.952,-Ft

A támogatás mértéke: 50%

 

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

 

A projekt célja a társaság piaci versenyelőnyének megőrzése, és olyan eszközbeszerzések realizálása, melyek közvetlenül és közvetett módon is hozzájárulnak a megváltozott munkaképességű személyek egyenlő esélyű munkavégzési feltételeinek megteremtéséhez és biztosításához.
A projekt céljaként jelölt piaci versenyelőny megőrzéséhez nélkülözhetetlen a folyamatosan változó, de trendjében rövid és közép távon tervezhető műszaki technológiai fejlesztés a világpiac ezen innovatív területén, mely fejlesztést szolgálja a pályázat keretében megvalósult műszaki – technológiai fejlesztés is.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. december 20.

A projekt azonosító száma: GOP-3.5.1-15/A-2015-0003

 

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

 

Mellékletek:

2015.06.08.-án a Támogatói okirat szerint elnyert pályázati forrás
2015.11.20.-án módosított Támogatói okirat szerinti támogatás