Klaszter

Dél-alföldi Rehabilitációt Támogató Klaszter

Szeged-Csanádi Egyházmegye elkötelezett a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítésében, és ezen társadalmi küldetésének  a tulajdonában álló Szegedi SZEFO zrt. működésén keresztül, gyakorlati intézkedésekkel kíván érvényt szerezni.

Az Egyházmegye a működési területén, illetve regionálisan a komplex rehabilitációs, foglalkozási rehabilitáció szegmenseiben, a rehabilitációs folyamatok minőségi fejlesztése és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának növelése érdekében együttműködést alakít ki és tart fenn a rehabilitációs folyamatban közreműködő szervezetekkel – így különösen a nyílt munkaerő piaci munkáltatókkal – és az akkreditált munkáltatókkal, továbbá a fogyatékos személyek civil szervezeteivel, illetve az általuk integrált személyekkel.

A meghatározott célok, feladatok ellátása érdekében a Szegedi SZEFO zrt.  – mint klaszter alapító, illetve klaszter menedzseri feladatokat ellátó – klaszterbe szervezi a rehabilitációs folyamatokban közreműködő azon szervezeteket (mint az együttműködésben érintett szervezeteket), amelyek az alábbiak szerint meghatározott feladatokat látják el:

  1. a megváltozott munkaképességű munkavállalók visszaszervezése a nyílt munkaerő-piacra – erre tranzit foglalkoztatással felkészítésük, tranzitálásuk, foglalkoztatásuk,
  2. a foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatás; életvezetési tanácsadás, jogsegélyszolgálat, családgondozás, szociális ügyintézés, esetkezelés, rehabilitációs- és pszichológiai tanácsadás minőségi sztenderdjének kifejlesztése, működtetése,
  3. a foglalkoztatást akadályozó körülmények feltárását segítő szolgáltatás; munkaerő-piaci információnyújtás, munkatanácsadás, rehabilitációs tanácsadás nyújtása,
  4. a megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piaci és védett szervezeti foglalkoztatásának növelése,
  5. piaci stratégiai partnerségi együttműködés ki- és továbbfejlesztése.

 

Klaszter jogállása: önálló jogalanyisággal nem rendelkezik.

Klaszter székhelye: 6724 Szeged, Tavasz u. 2.

Elektronikus levelezési cím: klaszter@szefo.hu

Telefonszám: +36/62-554-054  /149 mellék

Dél-alföldi Rehabilitációt Támogató Klaszter alapító tagjai:

Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaság

Sclerosis Multiplexes Betegek Csongrád-Csanád Megyei Egyesülete

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete

Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület

LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Bonafarm Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány (Ágota Alapítvány)

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal

Klaszterhez történő csatlakozás lehetősége biztosított azon szervezetek számára, amelyek elfogadják az együttműködés céljait és vállalják a célokat szolgáló szakmai tevékenységekben való közreműködést. A csatlakozási kérelmekről a Klaszter Közgyűlése dönt.

Dokumentumok

Együttműködési megállapodás

Klaszter együttműködési megállapodás

Csatlakozási szándéknyilatkozat

Csatlakozási szándéknyilatkozat