Képző intézmény

A Szegedi SZEFO zrt. Képző Intézményének nyilvántartásba vételi száma: E-001255/2015

Kapcsolat:

Képzési vezető:                Ügyfélfogadási idő:
Péli Katalin             hétköznapokon 9-15 óráig
Telefon: +36 62 554 -054
E-mail: kepzes@szefo.hu

Képzési tevékenységek

2017. szeptember 20.

Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen” működő Részvénytársaság, felnőttképző intézményként (felnőttképzési tevékenység végzését engedélyező hatóság nyilvántartásában szereplő nyilvántartásba vételi száma: E-001255/2015,) magas színvonalú oktatás keretében nyújt lehetőséget iskolarendszeren kívüli, Országos Képzési Jegyzékben szereplő illetve szakmai továbbképzéseken való részvételre.

Amit a Szegedi SZEFO zrt. nyújt a képzésben résztvevőknek:

 • sokéves szakmai tapasztalatok közvetítése
 • összegyűlt tudásanyag átadása
 • gyakorlat központú képzések
 • szakmai háttér,
 • magas képzési színvonal
 • piacképes végzettség rövid idő alatt
 • nyílt képzési forma 

“A” képzési kör

OKJ szerinti szakmai képzések (“engedélykötelesek”)

 

Érdeklődni:

Képzési vezető:                Ügyfélfogadási idő:
Péli Katalin             hétköznapokon 9-15 óráig
Telefon: +36 62 554 -054
E-mail: kepzes@szefo.hu

A képzési körös képzéseink:

 Képzés megnevezéseTextiltermék összeállító
OKJ azonosító21 542 02
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/A001
Nyilvántartásba vétel időpontja:2015.június 12.
Elméleti/gyakorlati órák száma72 óra elmélet/168 óra gyakorlat+ 40 óra felnőttképzést kiegészítő tevékenység
IsmertetésA képzés célja, olyan szakemberek képzése, aki képes a munkája során műszaki dokumentáció alapján kiszabott ruházati termékek alkatrészeinek összeállítására és befejező műveleteinek elvégzésére
Képzés megnevezéseFérfi szabó
OKJ azonosító34 542 04
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/A002
Nyilvántartásba vétel időpontja:2015.június 12.
Elméleti/gyakorlati órák száma288 óra elmélet/ 672 óra gyakorlat
IsmertetésA képzés célja, olyan szakemberek képzése, aki képes a munkája során műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes férfi ruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása
Képzés megnevezéseNői szabó
OKJ azonosító34 542 06
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/A003
Nyilvántartásba vétel időpontja:2015.június 12.
Elméleti/gyakorlati órák száma288 óra elmélet/ 672 óra gyakorlat
IsmertetésA képzés célja, olyan szakemberek képzése, aki képes a munkája során műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes női ruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása.

A Szegedi SZEFO zrt. nyilvántartásba vételi száma: E-001255/2015

EFOP-1.1.6-17 PROJEKT ZÁRÁSA

2019. március 29

Az EFOP 1.1.6-17-2017-00006  „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című projekt keretében a kormányzat célja olyan programok indítása volt, melyek a megváltozott munkaképességű személyek integrációját segítik elő a nyílt munkaerő-piacon.

A  megvalósuló EFOP-1.1.6-17-2017-00006 kódszámú „Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért” című projekt keretében egyéni kompetencia felmérés alapján készült képzési- és fejlesztési terv mentén megvalósult egyéb szakmára felkészítő képzések és tréningek valamint foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy elősegítsük a nyílt munkaerő-piacra kilépésüket.

A projektidőszak alatt 240 fő került bevonásra 54 képzési csoportban, 228 fő végezte el sikeresen a képzést és kapott Tanúsítványt.

 • „D” körös és egyéb képzésben, amelyek munkaerő-piaci integrációt elősegítő, készség- és képességfejlesztő tréningek 168 fő vett részt, és 165 fő végezte el sikeresen a képzéseket és kapott Tanúsítványt.
 • Digitális kompetenciákat fejlesztő képzésekben 16 fő vett részt és 15 fő végzett sikeresen és kapott Tanúsítványt.
 • Egyéb szakmára felkésztő képzésbe 56 fő lett bevonva 48 fő tett sikeresen szakmai záró vizsgát, kapott Tanúsítványt.
Képzés megnevezése Nyilvántartásba vételi számaKépzési csoport számaKépzés össz. ÓraszámaKépzést sikeresen elvégzők
Társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésE-001255/2015/D00454030
Hatékony kommunikáció és konfliktuskezelésE-001255/2015/D00374036
Munkaerő-piaci ismeretekE-001255/2015/D00154022
Tanulási technikák, hatékony tanulásE-001255/2015/D00534017
Stressz-és krízishelyzetek kezeléseE-001255/2015/D00654024
Felzárkózás a digitális világhoz – informatikai kompetenciák az alapoktól a felhasználó szintigE-001255/2015/D007430015
ÖnismeretE-001255/2015/D00254022
Kötöttáru alapanyag és kellék nyilvántartóE-001255/2015/B00143009
Betanított kötőgép kezelőE-001255/2015/B00323009
Betanított kötöttáru mosodai gépkezelőE-001255/2015/B00523003
Ruhaipari sablonkivágóE-001255/2015/B00223003
Betanított kötöttáru varró szalagmunkásE-001255/2015/B004630024
Munkavállalás elősegítéseFktv. Hatálya alá nem tartozó támogatott  egyéb képzések1204
Együttműködés motívációFktv. Hatálya alá nem tartozó támogatott  egyéb képzések1203
Munkaerő-piaci beilleszkedésFktv. Hatálya alá nem tartozó támogatott  egyéb képzések1204
Konfliktus, stressz, krízis helyzetek kezeléseFktv. Hatálya alá nem tartozó támogatott  egyéb képzések1203

A projekt kiemelt célja a képzésekbe bevont személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezésének elősegítése, melynek érdekében széles körű munkaadói kapcsolatok kialakítására, és a célcsoporttagok egyéni igényeinek megfelelő állások feltárására törekszünk, az elhelyezkedést támogató szolgáltatások biztosítása mellett.

EFOP-1.1.6-17 PROJEKT KERETÉBEN ZAJLÓ KÉPZÉSEK

2018. szeptember 28.

Az EFOP 1.1.6-17-2017-00006  „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című projekt keretében a kormányzat célja olyan programok indítása volt, melyek a megváltozott munkaképességű személyek integrációját segítik elő a nyílt munkaerő-piacon.

A  megvalósuló EFOP-1.1.6-17-2017-00006 kódszámú „Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért” című projekt keretében egyéni kompetencia felmérés alapján készült képzési- és fejlesztési terv mentén megvalósult egyéb szakmára felkészítő képzések és tréningek valamint foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy elősegítsük a nyílt munkaerő-piacra kilépésüket.

A program megvalósítási szakasza 2017. szeptember 1.-én kezdődött,  a projektbe eddig 228 fő került bevonásra.

A projekt célcsoportjába lakóhelytől függetlenül azok a megváltozott munkaképességű személyek tartoznak, akik a Szegedi SZEFO Zrt.-nél munkaviszonyban állnak, érvényes komplex minősítéssel rendelkeznek:

 • B1, C1 minősítési kategóriába tartoznak (tranzit foglalkoztatottak),
 • B2, C2 minősítési kategóriába tartoznak (tartós foglalkoztatottak).

A projektbe történő belépést követően minden résztvevő esetében egyéni kompetencia felmérés készült, mely alapján megtörtént a fejlesztendő területek meghatározása, a pálya- és karrierkép kialakítása. Szükség esetén kiegészítő szolgáltatásként foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadást is igénybe vehettek a pontosabb képzési irányok meghatározása érdekében.
A bevonási folyamat végén készül el a tapasztalatokat összegző Egyéni képzési- és fejlesztési terv melléklete, mely tartalmazza az egyén sikeres munkaerő-piaci integrációját elősegítő képzéseket és szolgáltatásokat, melyek igénybe vételére a projektben lehetősége nyílt a programrésztvevőnek. Mindezek alapján a személyre szóló rehabilitációs tervek is aktualizálásra kerültek.

A projekt keretében megvalósult képzéseinket három nagy csoportba sorolhatjuk:

 • digitális kompetenciákat fejlesztő képzések,
 • egyéb szakmára felkészítő szakmai képzések,
 • a munkaerő-piaci integrációt elősegítő, készség- és képességfejlesztő tréningek.

A projekt kiemelt célja a képzésekbe bevont személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezésének elősegítése, melynek érdekében széles körű munkaadói kapcsolatok kialakítására, és a célcsoporttagok egyéni igényeinek megfelelő állások feltárására törekszünk, az elhelyezkedést támogató szolgáltatások biztosítása mellett.

Felnőttképzési tevékenységeinkben változás

2018. március 29.

Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen” működő Részvénytársaság, felnőttképző intézményként (felnőttképzési tevékenység végzését engedélyező hatóság nyilvántartásában szereplő nyilvántartásba vételi száma: E-001255/2015,) magas színvonalú oktatás keretében nyújt lehetőséget iskolarendszeren kívüli, Országos Képzési Jegyzékben szereplő illetve szakmai továbbképzéseken való részvételre.

Engedélyeztetett képzéseink:

“A” képzési kör

OKJ szerinti szakmai képzések (“engedélykötelesek”)

“B” képzési kör (Engedélyezett egyéb szakmai képzések)

Fktv. 2.§

„6. egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem a 16. pont szerinti hatósági jellegű képzés;…”

“D” képzési kör (Engedélyezett egyéb képzések)

Fktv. 2.§

„5. egyéb képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához;…”

Érdeklődni:

Képzési vezető:                Ügyfélfogadási idő:
Péli Katalin             hétköznapokon 9-15 óráig
Telefon: +36 62 554 -054
E-mail: kepzes@szefo.hu

 

A képzési körös képzéseink:
 Képzés megnevezéseTextiltermék összeállító
OKJ azonosító21 542 02
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/A001
Nyilvántartásba vétel időpontja:2015.június 12.
Elméleti/gyakorlati órák száma72 óra elmélet/168 óra gyakorlat+ 40 óra felnőttképzést kiegészítő tevékenység
IsmertetésA képzés célja, olyan szakemberek képzése, aki képes a munkája során műszaki dokumentáció alapján kiszabott ruházati termékek alkatrészeinek összeállítására és befejező műveleteinek elvégzésére
Képzés megnevezéseFérfi szabó
OKJ azonosító34 542 04
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/A002
Nyilvántartásba vétel időpontja:2015.június 12.
Elméleti/gyakorlati órák száma288 óra elmélet/ 672 óra gyakorlat
IsmertetésA képzés célja, olyan szakemberek képzése, aki képes a munkája során műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes férfi ruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása
Képzés megnevezéseNői szabó
OKJ azonosító34 542 06
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/A003
Nyilvántartásba vétel időpontja:2015.június 12.
Elméleti/gyakorlati órák száma288 óra elmélet/ 672 óra gyakorlat
IsmertetésA képzés célja, olyan szakemberek képzése, aki képes a munkája során műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes női ruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása.
 

A Szegedi SZEFO zrt. nyilvántartásba vételi száma: E-001255/2015

B képzési körös képzéseink:

Képzés megnevezéseBetanított kötőgép kezelő
Szakmai programkövetelmény számaSzPk-00190-17-10 2 08 2
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/B003
Nyilvántartásba vétel időpontja2018. március 19.
Elméleti/gyakorlati órák száma90 óra elmélet/210 óra gyakorlat
IsmertetésA kötőiparban végzett szakemberek munkájának segítéséhez olyan szakmai képzés biztosítása, melynek eredményeként a képzésben résztvevő irányítás melletti munkavégzéssel a kötőgépek kezelésére, a kötés előkészítő és befejező műveleteinek elvégzésére lesz alkalmas.
Képzés megnevezéseBetanított kötöttáru mosodai gépkezelő
Szakmai programkövetelmény számaSzPk-00192-17-10 2 08 2
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/B005
Nyilvántartásba vétel időpontja2018. március 19.
Elméleti/gyakorlati órák száma90 óra elmélet/210 óra gyakorlat
IsmertetésA képzésben résztvevő elsajátítja a kötött termékek mosásra, vegytisztításra és szárításra történő szakszerű előkészítését, mosó-, vegytisztító és szárítógép programok használatát, a gépek kezelését. Megtanulja a mosó-, és vegytisztítószerek alkalmazási, felhasználási területeit, helyes tárolásuk módját.
Képzés megnevezéseBetanított kötöttáru varró szalagmunkás
Szakmai programkövetelmény számaSzPk-00191-17-10 2 08 2
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/B004
Nyilvántartásba vétel időpontja2018. március 19.
Elméleti/gyakorlati órák száma90 óra elmélet/210 óra gyakorlat
IsmertetésA kötőipari összeállítóként végzett szakemberek munkájának segítéséhez olyan szakmai képzés biztosítása, melynek eredményeként a képzésben résztvevő irányítás melletti munkavégzéssel alkalmas lesz műszaki dokumentáció alapján, kiszabott kötött-hurkolt kelméből ruházati termékek elkészítésére minden korosztály számára.
Képzés megnevezéseKötöttáru alapanyag és kellék nyilvántartó
Szakmai programkövetelmény számaSzPk-00202-17-17 2 04 2
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/B001
Nyilvántartásba vétel időpontja2018. március 19.
Elméleti/gyakorlati órák száma90 óra elmélet/210 óra gyakorlat
IsmertetésA képzés célja a szakmai végzettség munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb kompetenciák elsajátíttatása.
A kötöttáru alapanyag és kellék nyilvántartó képes arra, hogy részt vegyen a kötött termékek alapanyagainak (szövetek, bélések) és kellékeinek (címkék, húzózárak, gombok) raktározásában, a raktárosok munkájának segítségével, a raktárvezető irányítása, felügyelete alatt. Önállóan képes számítógépes nyilvántartásokat vezetni, alapanyag és kellékbeérkezési mennyiségeit-, valamint azok mozgatásának adatait naprakészen rögzíteni (bevétel, kiadás a raktárból). Ismeri a raktározott alapanyagok és kellékek fajtáit, a raktározással kapcsolatos adminisztráció folyamatát, felismeri a nyilvántartásokban szereplő esetleges eltéréseket.
Képzés megnevezéseRuhaipari sablon kivágó
Szakmai programkövetelmény számaSzPk-00201-17-10 2 08 2
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/B002
Nyilvántartásba vétel időpontja2018. március 19.
Elméleti/gyakorlati órák száma90 óra elmélet/210 óra gyakorlat
IsmertetésOlyan munkavállalók képzése, akik képesek ruhaipari sablonok számítógépes tervezésére, a sablonok kivágására, sablonnal munkaműveletek ellátására és az azokkal készített termékek minőségének ellenőrzésére.

 

A Szegedi SZEFO zrt. nyilvántartásba vételi száma: E-001255/2015

D képzési körös képzéseink:

Képzés megnevezéseFelzárkózás a digitális világhoz – informatikai kompetenciák az alapoktól a felhasználói szintig
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/D007
Nyilvántartásba vétel időpontja:2017. december 27.
Elméleti/gyakorlati órák száma90 óra elmélet/210 óra gyakorlat
IsmertetésA résztvevők megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak, készség szinten tudják használni informatikai eszközeiket, hozzájuthassanak a világhálón található ismeretekhez.
Megismerjék és elsajátítsák az informatikai eszközök mindennapi használatának elméleti alapjait, képesek legyenek használni a legfontosabb perifériákat, alkalmazásokat, tisztában legyenek a jogi és biztonsági előírásokkal. Legyenek képesek a szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációs program felhasználó szintű alkalmazására.
A résztvevők ismerjék meg a hálózatokat, a biztonságos internethasználat, információkeresés alapvető technikáit, a digitális kapcsolattartást, az elektronikus levelezőrendszerek használatát, a felhő alapú szolgáltatásokat. Képesek legyenek az e-ügyintézés beépítésére a mindennapi életükbe és ez által fejlesszék állampolgári kompetenciáikat is.
Képzés megnevezéseHatékony kommunikáció és konfliktuskezelés
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/D003
Nyilvántartásba vétel időpontja:2017. augusztus 31.
Elméleti/gyakorlati órák száma8 óra elmélet/32 óra gyakorlat
IsmertetésA résztvevők megismerjék és elsajátítsák azokat az eredményorientált, hatékony kommunikációs stratégiákat, konfliktuskezelési technikákat, melyek segítséget nyújthatnak számukra a munkahelyi, valamint otthoni ismétlődő nehéz helyzetek kezelésére.
Képzés megnevezéseMunkaerő-piaci ismeretek
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/D001
Nyilvántartásba vétel időpontja:2017. augusztus 31.
Elméleti/gyakorlati órák száma16 óra elmélet/24 óra gyakorlat
IsmertetésA képzés célja hogy a résztvevők felkészítést kapjanak a munkaerő-piacon való hatékony részvétellel kapcsolatos főbb tudnivalókról.
Képzés megnevezéseÖnismeret
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/D002
Nyilvántartásba vétel időpontja:2017. augusztus 31.
Elméleti/gyakorlati órák száma8 óra elmélet/32 óra gyakorlat
IsmertetésA képzésben résztvevő képes lesz önvizsgálatot tartani, összegyűjteni, miben jó, mire lehet büszke. Meg tudja fogalmazni a jövőbeli céljait és vágyait. Átgondolni, hogy látják őt a többiek, és hogy a személyes jövőjével kapcsolatban milyen területen szeretne fejlődni, mit szeretne még megtanulni.
Cél a reális önértékelés kialakításának elősegítése, az esetleges hátrányokkal való együttélés elfogadása és elfogadtatása, a felelősségtudat, akaraterő fejlesztése.
Képzés megnevezéseStressz-és krízishelyzetek kezelése
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/D006
Nyilvántartásba vétel időpontja:2017. augusztus 31.
Elméleti/gyakorlati órák száma8 óra elmélet/32 óra gyakorlat
IsmertetésA képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a stressz fogalmával, egyénre gyakorolt hatásaival, felismerésének fontosságával. A résztvevők megismerjék a lehetséges megelőzési és kezelési technikákat, elsajátítják az önbizalom megerősítését segítő gyakorlatokat. Megtanulják felismerni a stresszt okozó forrásokat és képesek legyenek meghatározni a lehetséges stressz-kezelés módját. A résztvevők legyenek tisztában a krízisek fajtáival, hatásával, és hogy hogyan lehet a krízishelyzeteket azonosítani és felismerni. Melyek a krízishelyzetek lélektani sajátosságai, és a kezelésük lehetséges módjai.
Ismerjék a válság kialakulásának folyamatát, a krízis és a változás összefüggéseit. Cél továbbá feloldani és lebontani a krízissel, a változással kapcsolatos esetleges félelmeket, bemutatni a változás pozitív hatásait.
Képzés megnevezéseTanulási technikák, hatékony tanulás
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/D005
Nyilvántartásba vétel időpontja:2017. augusztus 31.
Elméleti/gyakorlati órák száma8 óra elmélet/32 óra gyakorlat
IsmertetésA képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák azokat a tanulással kapcsolatos ismereteket, technikákat, motívumokat, melyek segítenek a tanulás hatékonyságának növelésében. Megismerjék saját tanulási stílusukat, felfedezzék erősségeiket, fejlesztendő területeiket, a memória és a tanulás kapcsolatát, a hatékony időgazdálkodás jelentőségét a tanulásban. Képesek legyenek társaikkal együttműködni, kihasználni a kooperatív tanulásban rejlő lehetőségeket.
Képzés megnevezéseTársadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedés
Nyilvántartásba vételi számaE-001255/2015/D004
Nyilvántartásba vétel időpontja:2017. augusztus 31.
Elméleti/gyakorlati órák száma8 óra elmélet/32 óra gyakorlat
IsmertetésA képzés célja a résztvevők társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésével kapcsolatos motivációjának felkeltése, erősítése és fenntartása mind munkavállalási, mind pedig saját sorsuk irányításának tekintetében, valamint a társadalmi és munkahelyi beilleszkedéshez nélkülözhetetlen hatékony együttműködési készségek elsajátítása.
További cél a konstruktív, erőszakmentes konfliktuskezelés szemléletének megerősítése és formálása, valamint a résztvevők tapasztalatainak és ismereteinek bővítése, képességeinek feltárása és a fejlesztési lehetőségek bemutatása annak érdekében, hogy társadalmi (újra) beilleszkedésük, munkájuk során eredményesen tudják értelmezni és kezelni a konfliktusokat.

 

A Szegedi SZEFO zrt. nyilvántartásba vételi száma: E-001255/2015