Általános céginformációk

A társaság alapítója, részvényese:

A társaság alapító Magyar Állam a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére átadta a Társaság feletti 100%-os részesedését 2021. december 29. napjától.

A társaság 100 %-ban egyházi tulajdonban van, egyedüli részvényese a Szeged-Csanádi Egyházmegye.

A  Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat:

 • 2018.06.25-ig – Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény felhatalmazása alapján, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (1133. Budapest, Pozsonyi út 56. Telefonszám: (06 1) 237-4400; E-mail: info@mnv.hu ; Honlap: http://www.mnvzrt.hu ) látta el;
 • 2018.06.26-tól – Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény felhatalmazása alapján, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternek az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelete szerint, – az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3. sz. Telefonszám: +36-1-795-1200; E-mail:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu ; Honlap: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma látja el.

A társaság vezetői: 


Vezérigazgató: Kiss Sándor Csaba
Vezérigazgató-helyettes: Kiss Andrea 

A TÁRSASÁG VAGYONA

(2018. 12. 31. időpontú állapot):

A társaság saját tőkéje: 1.319.005 eFt
A társaság jegyzett tőkéje: 1.050.000 e Ft

ELÉRHETŐSÉGÜNK:

Központi Szék-és telephely:


Cím: 6724 Szeged Tavasz u. 2.
Telefon: központi szám: (62) 554-054
Fax: +36-62-554-063

e-mail: titkarsag@szefo.hu

A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, SZERVEZETI EGYSÉGEI, TELEPHELYEI/FIÓKTELEPEI:

Székhely és központi telephely:

6724 Szeged, Tavasz u. 2.

KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEK

Szervezeti egység megnevezéseVezető neveVezető beosztásaTelefonszámE-mail cím
Gazdasági IgazgatóságVas Lászlógazdasági igazgató+36-62-554-054gi@szefo.hu
Kontrolling IgazgatóságKiss Andreavezérigazgató-helyettes+36-62-554-054vezerighelyettes@szefo.hu
Termelési IgazgatóságSzilléry AnnamáriaTermelési igazgató+36-62-554-054termelesi.igazgato@szefo.hu
HR Igazgatóság+36-62-554-054jogtanacsos@szefo.hu
hr.menedzser@szefo.hu

TELEPHELYEK/FIÓKTELEPEK:

Telephely/FióktelepCímVezető neveVezető beosztásaTelefonszámE-mail cím
Szeged6726 Szeged, Bérkert u. 8.Veréb Pétertelepvezető62/541-548berkert.legrand@szefo.hu
Szeged6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 75.Baláti Katalinbolti eladó62/425-137-
Apátfalva6931 Apátfalva, Templom u. 67.Takács Timeafióktelep-vezető30/466-9870apatfalva.legrand@szefo.hu
Hódmezővásárhely Rehabilitáció6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 10.Acsai Varga SándorLegrand projekt-igazgató62/221-530hmvhely.legrand@szefo.hu
Hódmezővásárhely Rehabilitáció 2.6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 27.Harsányiné Szabados Katalingyártási integrátor62/533-178hmvhely.legrand@szefo.hu
Makó6900 Makó, Návay L. tér 5-7.Kozma Lillafióktelep-vezető62/209-186mako.legrand@szefo.hu
Mártély6636 Mártély,Rákóczi tér 1.Acsai Varga Sándorfióktelep-vezető30/565-9036hmvhely.legrand@szefo.hu
Sárrétudvar4171 Sárrétudvar, Széchenyi út 2/1.Gali Sándornévarrodai szalagmunkás54/474-768sarretudvari.konfekcio@szefo.hu
Székkutas6821 Székkutas, Mágocsi u. 1.Libor Ferencfióktelep-vezető30/403-8319-
Szentes6600 Szentes, Szarvasi út 3/A.Lakatos Szilviaraktárkezelő-szentes.raktar.legrand@szefo.hu
Szentes6600 Szentes, Szarvasi út 4.Molnár-Farkasné Karsai Kamilla Rózsafióktelep-vezető63/316-416szentes.telepvezeto.legrand@szefo.hu
Orosháza Rehabilitáció5900 Orosháza, Könd u. 76.Horváthné Szilasi Erzsébetműszakvezető68/680-411oroshaza.legrand@szefo.hu
Orosháza Varroda5900 Orosháza, Könd u. 76.Kajla Andreamb. orosházi varroda műszakvezető68/680-410oroshaza.konfekcio@szefo.hu

A Társaság főtevékenysége:

 

1439     Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

 

A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR ’08 egységes ágazati osztályozási rendszer szerint:

 

1083      Tea, kávé feldolgozása

1391      Kötött, hurkolt kelme gyártása

1393      Szőnyeggyártás

1399      Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

1412      Munkaruházat gyártása

1413      Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

1414      Alsóruházat gyártása

1419      Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

1420      Szőrmecikk gyártása

1439      Egyéb kötött, hurkolt ruházat termék gyártása „Főtevékenység”

1721      Papír csomagolóeszköz gyártása

2611      Elektronikai alkatrész gyártása

2712      Áramelosztó-szabályozó készülék gyártása

2790      Egyéb villamos berendezés gyártása

3291      Seprű-, kefegyártás

3312      Ipari gép, berendezés javítása

3320      Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

3831      Használt eszköz bontása

4321      Villanyszerelés

4616      Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelem

4641      Textil nagykereskedelem

4642      Ruházat, lábbeli nagykereskedelem

4751      Textil-kiskereskedelem

4771      Ruházati kiskereskedelem

4782      Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

4799      Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

4941      Közúti áruszállítás

5210      Raktározás, tárolás

6201      Számítógépes programozás

6202      Információ-technológiai szaktanácsadás

6820      Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7022      Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7219      Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7311      Reklámügynöki tevékenység

7410      Divat-, formatervezés

7490      Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7711      Személygépjármű kölcsönzés

7810      Munkaközvetítés

7830      Egyéb emberi erőforrás ellátás, – gazdálkodás

8121      Általános épülettakarítás

8292      Csomagolás

8520      Alapfokú oktatás

8532      Szakmai középfokú oktatás

9601      Textil, szőrme mosása, tisztítása

ERŐFORRÁSAINK:

 • Piaci pozíció: fő tevékenységünkben felső divat kötött áruk tervezése-, fejlesztése-, saját márkájú (Chance) és vevőminta alapján való gyártása és export értékesítése illetve további meghatározó tevékenységünkben egyéb villamos berendezések gyártása, egyaránt stabil, évtizedes illetve több évtizedes szerződéses kapcsolattal bír a társaságunk, a piaci partnerekkel való üzleti együttműködést a maximális üzleti korrektség jellemzi, ami kötelező érvényű társaságunk valamennyi partneri együttműködésében. 
 • Műszaki – technológiai feltétel: a társaság legújabb kori történetében, együttesen nettó 3 milliárd forint beruházási ráfordítással, hangsúlyozottan az export árualap termelő főtevékenységünkben a termelés csúcstechnológiai feltételeit teremtette meg, a technológiai lánc teljes vertikumát átfogóan, kapacitásában kiegyensúlyozottan. 
 • Humánerőforrás: – mint a tudásalapú termelés élőmunka feltétele – belső képzési rendszerünk általi tudatos-folyamatos fejlesztése eredményeképpen, visszatükrözi az extra prémium minőségű divatkötöttáru gyártás és a villamos berendezések életvédelmi biztonsági követelményrendszerének való megfelelést. 
 • Információs rendszer: a társaság üzleti stratégiáját szolgáló-, a számviteli fegyelmet és a költségvetési támogatás havonkénti igénylését illetve elszámolását biztosító három szerver szolgáltatásán alapuló rendszer, amelyen belül kiemelkedik a RFID alapokon nyugvó a fő tevékenységben alkalmazott, saját fejlesztésű, termelés irányító, árukövető, adatrögzítő és szolgáltató (vezetési információ, teljesítménybérezés és értékelés, bérszámfejtés) célszoftver. A kifejlesztett és alkalmazott célszoftver, mint rendszer átfogja a fő tevékenység egyes technológiai fázisainak (kötöde – szegő, fércelő, félkészvasaló – mosó-kikészítő – szabászat – logisztika – varroda – készáruvasaló – MEÓ- csomagoló) egészét, a megrendeléstől-, a gyártás feldolgozottsága – a termelékenység adott pillanatbeli állapotán keresztül a kiszállításig, mindezt az adott műveletet végző munkavállalók mélységéig. 
 • Szervezet: a társaság szervezeti struktúrájában a funkcionális kapcsolatrendszer a meghatározó a vertikális szakmai kapcsoltban lévő szervezeti egységeknél a kooperációs (laterális) kapcsolatrendszer érvényesítésével, a vezetői munkakörök minimalizálásával, a döntés centralizáció magas szintje mellett.
 • Minőségbiztosítási rendszer: a fő tevékenységünkben akkreditált MSZ EN ISO 9001:2008 Minőségirányítási rendszerben működünk. 
 • K+F tevékenység: társaságunk, mint a felsődivat-kötöttáruk gyártásában és export értékesítésében maga is a globális világpiac szereplője – az exportvevőnkön keresztül a világ 40 országában, Kínától az USA-ig viselik az általunk gyártott termékeket – versenyelőnyünk megőrzése és növelése illetve piaci versenyképességének növelése alapjául fő tevékenységében folyamatosasan végez K+F tevékenységet a termék hozzáadott érték tartalmának, illetve a termék-előállítás jövedelmezőségének növelése, egyben a használati érték illetve a vevői megelégedettség növekedése érdekében
 • Védett márkanév – CHANCE: a saját tervezésű, fejlesztésű modelljeink értékesítéséhez – az uniós tagállamok között is bejegyzett – az MSZH védjegyokiratában 186057/2005. számon lajstromozott márkanév tulajdonjogával bírunk. 
 • Akkreditáció: a rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység gyakorlásában a társaság a legmagasabb szintű ”kiemelt tanúsítvány” minősítéssel bír.


Erőforrás állapot – számszerűsítetten:

 

Mérlegfőösszeg – eszközök és források mérlegfőcsoportok szerinti összetétele:

 

2018.12.31. időpontú állapot:

 

Adatok: %-ban

EszközökForrások
A) Befektetett eszközök84.09D) Saját tőke44.42
I. Immateriális javak11.79E) Céltartalékok0
II. Tárgyi eszközök72.3F) Kötelezettségek44.34
III. Befektetett pénzügyi eszközök0I. Hátrasorolt kötelezettségek0
B) Forgóeszközök14.95II. Hosszú lejáratú kötelezettségek9.07
I. Készletek12.68III. Rövid lejáratú kötelezettségek35.27
II. Követelések1.96
III. Értékpapírok0
IV. Pénzeszközök0.32
C) Aktív időbeli elhatárolások0.96G) Passzív időbeli elhatárolások11.24
Eszközök összesen:100Források összesen:100

Szabályzatok

Alapszabály

Alapszabály

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi-adatbiztonsági szabályzat

Adatvédelmi- adatbiztonsági szabályzat

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási szabályzat

Etikai Kódex

Etikai Kódex

Közérdekű Adatok Közzétételének Szabályzata

Közérdekű Adatok Közzétételének Szabályzata

Jogszabályok

A társaságra vonatkozó jogszabályok jegyzéke

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

327_2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárásról

327_2011. (XII. 29.) Korm. rendeleta megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárásról

1_2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorló kijelöléséről

1_2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorló kijelöléséről

1_2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorló kijelöléséről

Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés