Adatszolgáltatás 2018.

2018. április 29. - 10:22

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§.(1) bekezdés szerinti adatközzététel:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) 2. § –a alapján,  közzétett adatok (2018. június 01.-től)

A társaság vezető tisztségviselője:

Az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló – önálló cégjegyzésre jogosult, önálló bankszámla feletti rendelkezésre jogosult – jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2.§ (1) bekezdés a)-c) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Munkakör

Jogviszonya

Személyi

bruttó alapbér

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

időtartama

a kötelezettség vállalásának ellenértéke

Kiss Sándor Csaba

vezérigazgató

határozatlan idejű munkaviszony

1 944 000

45

2

 

A társaság vezetőállású munkavállalóinak (Mt. 208. §-a alapján) – jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Munkakör

Jogviszonya

Személyi bruttó alapbér

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

időtartama

a kötelezettség vállalásának ellenértéke

Kiss Andrea

vezérigazgató-helyettes (kontrolling igazgató)

határozatlan idejű munkaviszony

1 377 000

90

6

Vas László

gazdasági igazgató

határozatlan idejű munkaviszony

1 008 000

45

2


A társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2. § (1) bekezdés d) pontjában jelöltek alapján):

 

Név

Felügyelő bizottsági tisztsége

Mandátum időtartama

Megbízási díj

(Ft/hó)

Megbízási díjon felül egyéb járandóság

A mandátum megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Kovács Zoltán

FB. Elnök

2016.06.01. –
határozatlan időre

60 000

Harmath Attila

FB. tag

2017.03.02. –
határozatlan időre

50 000

Kiss Andrea

FB. munkavállalói tag

2016.06.01. –
határozatlan időre

50 000

 

A társaságnál „másokkal együttesen cégjegyzésre jogosultak, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók” jogviszonya, javadalmazása – (Takarékos törvény 2 .§ (2) bekezdésében jelöltek alapján):

 

Munkakör

Személyi
bruttó alapbér

(Ft/hó)

Túlóraátalány

(Ft/hó)

Prémium

Felmondási idő
 tartama*

(nap)

Végkielégítés*

(havi távolléti díj)

Mt. 228.§. szerinti

versenytilalmi megállapodás

együttes cégjegyzésre jogosult munkavállalók

időtartama

   a kötelezettség vállalásának ellenértéke

vezérigazgató-helyettes

1 377 000

90

6

gazdasági igazgató

1 008 000

45

2

HR. igazgató

   475 000

25 000

35

1

mb. kontrolling osztályvezető

   550 000

25 000

30

üzemeltetési igazgató-helyettes

   400 000

25 000

45

2

mb. termelési igazgató

   750 000

50 000

30

rehabilitációs tanácsadó

   450 000

50 000

30

rehabilitációs tanácsadó

   206 000

50 000

35

1

bankszámla felett együttes rendelkezésre jogosult munkavállalók–

 

 

vezérigazgató-helyettes

1 377 000

90

6

gazdasági igazgató

1 008 000

45

2

számviteli előadó

  250 000

25 000

70

4

a munkáltató szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók

 

 

adatvédelmi tisztviselő

 500 000

 

30

kontrolling igazgató helyettes

800 000

50 000

60

4

termelési kabinet vezető

750 000

50 000

 

60

4

gyártáselőkészítő-mintázó, gyártásindító stúdió vezető

750 000

50 000

30

kötő-üzemegység vezető

300 000

100 000

30

szabászatvezető

500 000

50 000

30

Legrand projekt igazgató

300 000

90

6

Szeged Bérkert u-i telepvezető

225 000

25 000

90

6

Szentesi fióktelep-vezető

225 000

25 000

45

2

Hódmezővásárhelyi fióktelep-vezető

350 000

50 000

30

Makó-Apátfalva fióktelep-vezető

350 000

50 000

30

Székkutasi telephelyvezető

175 000

35

1

* A felmondási idő tartamának illetve a végkielégítésnek, a munkavállaló részére az Mt., Kollektív Szerződés alapján, a közzététel időpontjában járó mértéke.

 

A társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2018. I. negyedév

2018. II. negyedév

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma:

896 fő

922 fő

Foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

386.990 e Ft

417.852 e Ft

A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, összesítve

12.987 e Ft

12.987 e Ft

Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások

-

-