Felnőttképzés

Thursday, 29 March 2018

„Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért”

Az EFOP 1.1.6-17-2017-00006  „Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése” című projekt keretében a kormányzat célja olyan programok indítása volt, melyek a megváltozott munkaképességű személyek integrációját segítik elő a nyílt munkaerő-piacon.

A  megvalósuló EFOP-1.1.6-17-2017-00006 kódszámú „Szegedi SZEFO zrt. a megváltozott munkaképességű személyek tranzitálásának elősegítéséért” című projekt keretében egyéni kompetencia felmérés alapján készült képzési- és fejlesztési terv mentén megvalósult egyéb szakmára felkészítő képzések és tréningek valamint foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a célcsoportba tartozó személyek annak érdekében, hogy elősegítsük a nyílt munkaerő-piacra kilépésüket.

A program megvalósítási szakasza 2017. szeptember 1.-én kezdődött,  a projektidőszak alatt 240 fő került bevonásra.

A projekt célcsoportjába lakóhelytől függetlenül azok a megváltozott munkaképességű személyek tartoznak, akik a Szegedi SZEFO Zrt.-nél munkaviszonyban állnak, érvényes komplex minősítéssel rendelkeznek:

 • B1, C1 minősítési kategóriába tartoznak (tranzit foglalkoztatottak),
 • B2, C2 minősítési kategóriába tartoznak (tartós foglalkoztatottak).

 

A projektbe történő belépést követően minden résztvevő esetében egyéni kompetencia felmérés készült, mely alapján megtörtént a fejlesztendő területek meghatározása, a pálya- és karrierkép kialakítása. Szükség esetén kiegészítő szolgáltatásként foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadást is igénybe vehettek a pontosabb képzési irányok meghatározása érdekében.
A bevonási folyamat végén készül el a tapasztalatokat összegző Egyéni képzési- és fejlesztési terv melléklete, mely tartalmazza az egyén sikeres munkaerő-piaci integrációját elősegítő képzéseket és szolgáltatásokat, melyek igénybe vételére a projektben lehetősége nyílt a programrésztvevőnek. Mindezek alapján a személyre szóló rehabilitációs tervek is aktualizálásra kerültek.

A projekt keretében megvalósult képzéseinket három nagy csoportba sorolhatjuk:

 • digitális kompetenciákat fejlesztő képzések,
 • egyéb szakmára felkészítő szakmai képzések,
 • a munkaerő-piaci integrációt elősegítő, készség- és képességfejlesztő tréningek.

 

A projektidőszak alatt 240 fő került bevonásra 54 képzési csoportban, 228 fő végezte el sikeresen a képzést és kapott Tanúsítványt.

 • "D" körös és egyéb képzésben, amelyek munkaerő-piaci integrációt elősegítő, készség- és képességfejlesztő tréningek 168 fő vett részt, és 165 fő végezte el sikeresen a képzéseket és kapott Tanúsítványt.
 • Digitális kompetenciákat fejlesztő képzésekben 16 fő vett részt és 15 fő végzett sikeresen és kapott Tanúsítványt.
 • Egyéb szakmára felkésztő képzésbe 56 fő lett bevonva 48 fő tett sikeresen szakmai záró vizsgát, kapott Tanúsítványt.

 

Képzés megnevezése

 Nyilvántartásba vételi száma

Képzési csoport
száma:

Képzés össz.
óraszáma

Képzést sikeresen elvégzők

Társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedés

E-001255/2015/D004

5

40

30

Hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés

E-001255/2015/D003

7

40

36

Munkaerő-piaci ismeretek

E-001255/2015/D001

5

40

22

Tanulási technikák, hatékony tanulás

E-001255/2015/D005

3

40

17

Stressz-és krízishelyzetek kezelése

E-001255/2015/D006

5

40

24

Felzárkózás a digitális világhoz - informatikai kompetenciák az alapoktól a felhasználó szintig

E-001255/2015/D007

4

300

15

Önismeret

E-001255/2015/D002

5

40

22

Kötöttáru alapanyag és kellék nyilvántartó

E-001255/2015/B001

4

300

9

Betanított kötőgép kezelő

E-001255/2015/B003

2

300

9

Betanított kötöttáru mosodai gépkezelő

E-001255/2015/B005

2

300

3

Ruhaipari sablonkivágó

E-001255/2015/B002

2

300

3

Betanított kötöttáru varró szalagmunkás

E-001255/2015/B004

6

300

24

Munkavállalás elősegítése

Fktv. Hatálya alá nem tartozó támogatott  egyéb képzések

1

20

4

Együttműködés motíváció

1

20

3

Munkaerő-piaci beilleszkedés

1

20

4

Konfliktus, stressz, krízis helyzetek kezelése

1

20

3

A projekt kiemelt célja a képzésekbe bevont személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezésének elősegítése, melynek érdekében széles körű munkaadói kapcsolatok kialakítására, és a célcsoporttagok egyéni igényeinek megfelelő állások feltárására törekszünk, az elhelyezkedést támogató szolgáltatások biztosítása mellett.

 

Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen” működő Részvénytársaság, felnőttképző intézményként (felnőttképzési tevékenység végzését engedélyező hatóság nyilvántartásában szereplő nyilvántartásba vételi száma: E-001255/2015,) magas színvonalú oktatás keretében nyújt lehetőséget iskolarendszeren kívüli, Országos Képzési Jegyzékben szereplő illetve szakmai továbbképzéseken való részvételre.

Amit a Szegedi SZEFO zrt. nyújt a képzésben résztvevőknek:

 • sokéves szakmai tapasztalatok közvetítése
 • összegyűlt tudásanyag átadása
 • gyakorlat központú képzések
 • szakmai háttér,
 • magas képzési színvonal
 • piacképes végzettség rövid idő alatt
 • nyílt képzési forma 

“A” képzési kör

OKJ szerinti szakmai képzések (“engedélykötelesek”)

 

“B” képzési kör (Engedélyezett egyéb szakmai képzések)

Fktv. 2.§

„6. egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem a 16. pont szerinti hatósági jellegű képzés;…”

 

“D” képzési kör (Engedélyezett egyéb képzések)

Fktv. 2.§

„5. egyéb képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához;…”

 

Érdeklődni:

Felnőttképzési szakember:

                Ügyfélfogadási idő:

Péli Katalin

Telefon: +36 62 554 -054/114

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             hétköznapokon 9-15 óráig

 

 

 

A képzési körös képzéseink:

 Képzés megnevezése

Textiltermék összeállító

OKJ azonosító

21 542 02

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/A001

Nyilvántartásba vétel időpontja:

2015.június 12.

Elméleti/gyakorlati órák száma

72 óra elmélet/168 óra gyakorlat+ 40 óra felnőttképzést kiegészítő tevékenység

Ismertetés

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, aki képes a munkája során műszaki dokumentáció alapján kiszabott ruházati termékek alkatrészeinek összeállítására és befejező műveleteinek elvégzésére

 

Képzés megnevezése

Férfi szabó

OKJ azonosító

34 542 04

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/A002

Nyilvántartásba vétel időpontja:

2015.június 12.

Elméleti/gyakorlati órák száma

288 óra elmélet/ 672 óra gyakorlat

Ismertetés

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, aki képes a munkája során műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes férfi ruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása

 

Képzés megnevezése

Női szabó

OKJ azonosító

34 542 06

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/A003

Nyilvántartásba vétel időpontja:

2015.június 12.

Elméleti/gyakorlati órák száma

288 óra elmélet/ 672 óra gyakorlat

Ismertetés

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, aki képes a munkája során műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes női ruházati termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása, javítása.

 

A Szegedi SZEFO zrt. nyilvántartásba vételi száma: E-001255/2015

 


 

B képzési körös képzéseink:

Képzés megnevezése

Betanított kötőgép kezelő

Szakmai programkövetelmény száma

SzPk-00190-17-10 2 08 2

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/B003

Nyilvántartásba vétel időpontja

2018. március 19.

Elméleti/gyakorlati órák száma

90 óra elmélet/210 óra gyakorlat

Ismertetés

A kötőiparban végzett szakemberek munkájának segítéséhez olyan szakmai képzés biztosítása, melynek eredményeként a képzésben résztvevő irányítás melletti munkavégzéssel a kötőgépek kezelésére, a kötés előkészítő és befejező műveleteinek elvégzésére lesz alkalmas.

 

Képzés megnevezése

Betanított kötöttáru mosodai gépkezelő

Szakmai programkövetelmény száma

SzPk-00192-17-10 2 08 2

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/B005

Nyilvántartásba vétel időpontja

2018. március 19.

Elméleti/gyakorlati órák száma

90 óra elmélet/210 óra gyakorlat

Ismertetés

A képzésben résztvevő elsajátítja a kötött termékek mosásra, vegytisztításra és szárításra történő szakszerű előkészítését, mosó-, vegytisztító és szárítógép programok használatát, a gépek kezelését. Megtanulja a mosó-, és vegytisztítószerek alkalmazási, felhasználási területeit, helyes tárolásuk módját.

 

Képzés megnevezése

Betanított kötöttáru varró szalagmunkás

Szakmai programkövetelmény száma

SzPk-00191-17-10 2 08 2

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/B004

Nyilvántartásba vétel időpontja

2018. március 19.

Elméleti/gyakorlati órák száma

90 óra elmélet/210 óra gyakorlat

Ismertetés

A kötőipari összeállítóként végzett szakemberek munkájának segítéséhez olyan szakmai képzés biztosítása, melynek eredményeként a képzésben résztvevő irányítás melletti munkavégzéssel alkalmas lesz műszaki dokumentáció alapján, kiszabott kötött-hurkolt kelméből ruházati termékek elkészítésére minden korosztály számára.

 

Képzés megnevezése

Kötöttáru alapanyag és kellék nyilvántartó

Szakmai programkövetelmény száma

SzPk-00202-17-17 2 04 2

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/B001

Nyilvántartásba vétel időpontja

2018. március 19.

Elméleti/gyakorlati órák száma

90 óra elmélet/210 óra gyakorlat

Ismertetés

A képzés célja a szakmai végzettség munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb kompetenciák elsajátíttatása.

A kötöttáru alapanyag és kellék nyilvántartó képes arra, hogy részt vegyen a kötött termékek alapanyagainak (szövetek, bélések) és kellékeinek (címkék, húzózárak, gombok) raktározásában, a raktárosok munkájának segítségével, a raktárvezető irányítása, felügyelete alatt. Önállóan képes számítógépes nyilvántartásokat vezetni, alapanyag és kellékbeérkezési mennyiségeit-, valamint azok mozgatásának adatait naprakészen rögzíteni (bevétel, kiadás a raktárból). Ismeri a raktározott alapanyagok és kellékek fajtáit, a raktározással kapcsolatos adminisztráció folyamatát, felismeri a nyilvántartásokban szereplő esetleges eltéréseket.

 

Képzés megnevezése

Ruhaipari sablon kivágó

Szakmai programkövetelmény száma

SzPk-00201-17-10 2 08 2

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/B002

Nyilvántartásba vétel időpontja

2018. március 19.

Elméleti/gyakorlati órák száma

90 óra elmélet/210 óra gyakorlat

Ismertetés

Olyan munkavállalók képzése, akik képesek ruhaipari sablonok számítógépes tervezésére, a sablonok kivágására, sablonnal munkaműveletek ellátására és az azokkal készített termékek minőségének ellenőrzésére.

 

A Szegedi SZEFO zrt. nyilvántartásba vételi száma: E-001255/2015

 


 

D képzési körös képzéseink:

Képzés megnevezése

Felzárkózás a digitális világhoz – informatikai kompetenciák az alapoktól a felhasználói szintig

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/D007

Nyilvántartásba vétel időpontja:

2017. december 27.

Elméleti/gyakorlati órák száma

90 óra elmélet/210 óra gyakorlat

Ismertetés

A résztvevők megfeleljenek az információs társadalom elvárásainak, készség szinten tudják használni informatikai eszközeiket, hozzájuthassanak a világhálón található ismeretekhez.

Megismerjék és elsajátítsák az informatikai eszközök mindennapi használatának elméleti alapjait, képesek legyenek használni a legfontosabb perifériákat, alkalmazásokat, tisztában legyenek a jogi és biztonsági előírásokkal. Legyenek képesek a szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációs program felhasználó szintű alkalmazására.

A résztvevők ismerjék meg a hálózatokat, a biztonságos internethasználat, információkeresés alapvető technikáit, a digitális kapcsolattartást, az elektronikus levelezőrendszerek használatát, a felhő alapú szolgáltatásokat. Képesek legyenek az e-ügyintézés beépítésére a mindennapi életükbe és ez által fejlesszék állampolgári kompetenciáikat is.

 

Képzés megnevezése

Hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/D003

Nyilvántartásba vétel időpontja:

2017. augusztus 31.

Elméleti/gyakorlati órák száma

8 óra elmélet/32 óra gyakorlat

Ismertetés

A résztvevők megismerjék és elsajátítsák azokat az eredményorientált, hatékony kommunikációs stratégiákat, konfliktuskezelési technikákat, melyek segítséget nyújthatnak számukra a munkahelyi, valamint otthoni ismétlődő nehéz helyzetek kezelésére.

 

Képzés megnevezése

Munkaerő-piaci ismeretek

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/D001

Nyilvántartásba vétel időpontja:

2017. augusztus 31.

Elméleti/gyakorlati órák száma

16 óra elmélet/24 óra gyakorlat

Ismertetés

A képzés célja hogy a résztvevők felkészítést kapjanak a munkaerő-piacon való hatékony részvétellel kapcsolatos főbb tudnivalókról.

 

Képzés megnevezése

Önismeret

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/D002

Nyilvántartásba vétel időpontja:

2017. augusztus 31.

Elméleti/gyakorlati órák száma

8 óra elmélet/32 óra gyakorlat

Ismertetés

A képzésben résztvevő képes lesz önvizsgálatot tartani, összegyűjteni, miben jó, mire lehet büszke. Meg tudja fogalmazni a jövőbeli céljait és vágyait. Átgondolni, hogy látják őt a többiek, és hogy a személyes jövőjével kapcsolatban milyen területen szeretne fejlődni, mit szeretne még megtanulni.

Cél a reális önértékelés kialakításának elősegítése, az esetleges hátrányokkal való együttélés elfogadása és elfogadtatása, a felelősségtudat, akaraterő fejlesztése.

 

Képzés megnevezése

Stressz-és krízishelyzetek kezelése

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/D006

Nyilvántartásba vétel időpontja:

2017. augusztus 31.

Elméleti/gyakorlati órák száma

8 óra elmélet/32 óra gyakorlat

Ismertetés

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a stressz fogalmával, egyénre gyakorolt hatásaival, felismerésének fontosságával. A résztvevők megismerjék a lehetséges megelőzési és kezelési technikákat, elsajátítják az önbizalom megerősítését segítő gyakorlatokat. Megtanulják felismerni a stresszt okozó forrásokat és képesek legyenek meghatározni a lehetséges stressz-kezelés módját. A résztvevők legyenek tisztában a krízisek fajtáival, hatásával, és hogy hogyan lehet a krízishelyzeteket azonosítani és felismerni. Melyek a krízishelyzetek lélektani sajátosságai, és a kezelésük lehetséges módjai.

Ismerjék a válság kialakulásának folyamatát, a krízis és a változás összefüggéseit. Cél továbbá feloldani és lebontani a krízissel, a változással kapcsolatos esetleges félelmeket, bemutatni a változás pozitív hatásait.

 

Képzés megnevezése

Tanulási technikák, hatékony tanulás

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/D005

Nyilvántartásba vétel időpontja:

2017. augusztus 31.

Elméleti/gyakorlati órák száma

8 óra elmélet/32 óra gyakorlat

Ismertetés

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák azokat a tanulással kapcsolatos ismereteket, technikákat, motívumokat, melyek segítenek a tanulás hatékonyságának növelésében. Megismerjék saját tanulási stílusukat, felfedezzék erősségeiket, fejlesztendő területeiket, a memória és a tanulás kapcsolatát, a hatékony időgazdálkodás jelentőségét a tanulásban. Képesek legyenek társaikkal együttműködni, kihasználni a kooperatív tanulásban rejlő lehetőségeket.

 

Képzés megnevezése

Társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedés

Nyilvántartásba vételi száma

E-001255/2015/D004

Nyilvántartásba vétel időpontja:

2017. augusztus 31.

Elméleti/gyakorlati órák száma

8 óra elmélet/32 óra gyakorlat

Ismertetés

A képzés célja a résztvevők társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésével kapcsolatos motivációjának felkeltése, erősítése és fenntartása mind munkavállalási, mind pedig saját sorsuk irányításának tekintetében, valamint a társadalmi és munkahelyi beilleszkedéshez nélkülözhetetlen hatékony együttműködési készségek elsajátítása.

További cél a konstruktív, erőszakmentes konfliktuskezelés szemléletének megerősítése és formálása, valamint a résztvevők tapasztalatainak és ismereteinek bővítése, képességeinek feltárása és a fejlesztési lehetőségek bemutatása annak érdekében, hogy társadalmi (újra) beilleszkedésük, munkájuk során eredményesen tudják értelmezni és kezelni a konfliktusokat.

 

A Szegedi SZEFO zrt. nyilvántartásba vételi száma: E-001255/2015